Kronacher Kunstverein e. V.

2011 Okt. Hasso von Henninges


Ausstellung

H A S S O  V O N  H E N N I N G E S 

Farbfeldmalerei

18.09. -  16.10. 2011